Artsleksikon

Vælg den art du leder efter på listen, eller find arten via søgefeltet i menuen øverst på siden.
Sortering:   

 Beskrivelse af familien

Familien er karakteriseret ved at have helkronede, undersædige og tvekønnede blomster, som oftest er regelmæssige. Der er 5 bægerblade, 5 kronblade, 5 støvdragere og en tobladet og torummet støvvej med 1 griffel.

Frugten er enten en kapsel eller et bær og har i sin midte (d.v.s. i den torummede frugtknudes skillevæg) en tyk frøstol med talrige frø med krum kim.

Akselblade mangler og bladene sidder i starten spredt. Nogle arter har en ejendommeligheder i skudbygningen, der bl.a. kan medføre, at bladene vokser sammen med og forskydes ud langs sideskud, der udvikles i deres hjørner, således at et et større og et mindre blad hørende til 2 forskellige skud komer til at sidde parvis. Der kan ske sammenvoksninger mellem de endestillede blomsterstande og sideskud, der fører plantens videre, så blomsterstanden tilsyneladende kommer til at udgå fra stænglen mellem 2 blade, og ikke - som man skulle vente -fra et bladhjørne. Disse ejendommeligheder i skuddet ses bl.a. hos arter fra slægten Natskygge - Solanum.

Den typiske "kartoffelblomst" med hjulformet, dybt 5-fliget krone, og 5 støvdragere med korte tråde og lange støvknapper, der slutter sig sammen i midten af blomsten - samt den karakteristiske bærfrugt- ses hos medlemmerne af natskyggeslægten, bl.a. Kartoffel, Tomat, Obergine, Bittersød Natskygge m.v. - og også hos f.eks. Bukketorn.

Natskyggefamilien er en stor familie med både urter, halvbuske og vedplanter. De fleste arter, som træffes i Danmark, er urter, men Bukketorn er en buskagtig vedplante. Bittersød Natskygge er en halvbusk - undertiden næsten "helbusk" - hvor de nedre dele af planten overlever vinteren og danner nye grønne skud.

Der er ca. 2200 arter på verdensplan, hvoraf ca. 2000 tilhører slægten natskygge. Der er ikke ret mange arter, som er oprindeligt vildtvoksende i Danmark - vel egentlig kun Bittersød og Sort Natskygge. Men der er ret mange arter, som optræder som kulturlevn og indslæbte, bl.a. Bukketorn, Bulmeurt, Pigæble, Galnebær, Tomat og Kartoffel.

Bl.a. Bulmeurt og Pigæble er meget giftige og desuden euforiserende. Giftige indholdsstoffer er bl.a. hyoscyamin, scopolamin og belladonnin og solanin. Nogle af stofferne har haft medicinsk anvendelse som smertestillende etc. midler.

Beskrivelser skrives kollektivt af medlemmerne. Det betyder at også du kan redigere denne beskrivelse og dermed gøre den bedre.De senest indberettede arter i Naturbasen: