Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Jonas Lutz
    Foto: Jonas Lutz
  • Fotograf: Jonas Lutz
    Foto: Jonas Lutz

Atlas

: Laricobius erichsoni overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2-2,5 mm. Kroppen er sort, normalt med et rødligt eller brungult længebånd på dækvingerne, således at kun sømmen og siderandene er sorte. Følehornene og benene er rødgule, undtagen lårene som er brunlige eller sorte.

Følehornene har en 3-leddet kølle. Oversiden har tydelig opstående behåring, der er gullig og noget spredt. Pronotum er meget bredere end langt, meget kraftigt punkteret, og har randede sider. Pronotums for- og baghjørner er svagt udstående. Dækvingerne er meget bredere end pronotum og har kraftige punktrækker.

Dette er den eneste art af familien Derodontidae, som er kendt fra DK.

Laricobius erichsoni
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Forveksling

: Arten er ret karakteristisk, og et dyr der passer til ovenstående beskrivelse, vil ikke kunne forveksles med andre arter. Den kan overfladisk minde lidt om nogle arter af Skimmelbiller (Latridiidae), men der er ingen af dem, som har så kraftig punktur på pronotum og dækvingerne. Desuden har de anderledes pronotumform og ingen arter har lige så lang opstående behåring, som L. erichsoni.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet undtagen Nordvestjylland. Arten beskrives som værende ret almindelig i Danmark. Den blev første gang fundet i Danmark i 1939 og har siden været under udbredelse. Det formodes at denne udvikling fortsætter, så arten vil formentlig kunne findes på flere lokaliteter de kommende år.
Laricobius erichsoni - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April, maj og august.

Tidsmæssig fordeling

af Laricobius erichsoni baseret på Naturbasens observationer:
Laricobius erichsoni - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Laricobius erichsoni - månedlig fordeling

Biologi

: Både larven og det voksne dyr lever af bladlus på nåletræer. Det voksne dyr findes derfor oftest på selve nåletræerne, men den kan også findes i bundvegetation umiddelbart omkring.

Levested

: Nåleskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. (1958). Biller XX: tillægsbind. GEC Gad.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: