Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Vandløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8-9 mm. Helt sort, kun 1. følehornsled kan være lidt lysere. Kroppen er ret mat. Pronotum er fortil tydeligt tilsmalnet, bagtil ikke eller meget svagt tilsmalnet og så bredt som dækvingerne, bagranden er i hver side lidt indbuet og baghjørnerne derfor svagt bagudtrukne. Dækvingerne er ret parallelsidede og har fine og utydeligt punkterede striber.
Vandløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Ligner en del arter af slægten Amara, men den adskilles fra disse ved at være matsort uden metalskær. I øvrigt er følehornenes første par led hos langt de fleste Amara-arter tydeligt rødgule, mens Vandløber i det højeste har lidt lysere rodled.

Også et par Harpalus-arter kan ligne, men de har mere eller mindre rødlige følehorn og ikke helt sorte ben.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordvestjylland.
Vandløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-juni og igen august-oktober når den nye generation fremkommer

Tidsmæssig fordeling

af Vandløber baseret på Naturbasens observationer:
Vandløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vandløber - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på fugtig bund. Billen er i stand til at svømme og kravle på stængler under vandet. Den yngler i maj-juni

Levested

: Primært bredder af næringsrige søer og vandløb, hvor den lever i høj sumpvegetation, blandt andet bestående af Tagrør.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: