Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Erik Nielsen
    Foto: Erik Nielsen
  • Fotograf: Leif B Nielsen
    Foto: Leif B Nielsen
  • Fotograf: Elisabeth Siegel
    Foto: Elisabeth Siegel

Atlas

: Malthinus biguttatus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4,5-6 mm. Lårene er rødgule, skinnebenene og fødderne er helt eller delvist mørkere. Følehornene er sorte med lysere rod. Kroppen er sort med gul spidsplet på dækvingerne. Undertiden er hovedets forreste del gul og pronotums for- og bagrand smalt lysere.

Følehornenes 3. led er tydeligt længere end 2. led. Hovedet er stort, især hos hannen tydeligt bredere end pronotum. Pronotums forhjørner er næsten afrundede, baghjørnerne er spidsvinklede. Dækvingerne er lidt forkortede.

Hannen adskiller sig fra hunnen ved at have stærkere indsnøret hoved bagtil, større øjne og længere følehorn.

Malthinus biguttatus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Elisabeth Siegel

Forveksling

: De øvrige Malthinus-arter adskilles let ved at være mere gule. De bør derfor ikke kunne forveksles. Undtaget er dog Malthinus frontalis, som også er overvejende sort, men den adskilles let ved at mangle dækvingernes gule spidsplet.

De største forvekslingsmuligheder skal findes hos Malthodes-arterne. Disse adskilles dog let ved at have mørkere lår og ved at mangle de spidsvinklede baghjørner på pronotum. Desuden har de typisk mere udbredt gul tegning på pronotum og anderledes formet hoved.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordvestjylland, Nordvestsjælland og Bornholm. Den er ret udbredt, men ikke almindelig.
Malthinus biguttatus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-juli

Tidsmæssig fordeling

af Malthinus biguttatus baseret på Naturbasens observationer:
Malthinus biguttatus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Malthinus biguttatus - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i dødt ved. Det voksne dyr findes på træer og buske, samt i urtevegetation.

Levested

: Løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: