Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Nelly Hansen
    Foto: Nelly Hansen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Plettet Skjoldbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-7 mm. Skjoldbillerne (Cassidinae) er kendetegnet ved den ret flade og ovale form samt ved at hovedet, når dyret betragtes oppefra, er gemt under pronotum og derfor ikke synligt. Plettet skjoldbille er kendelig ved den brungule krop, med uregelmæssige sorte pletter på dækvingerne.

Følehornene er gule og bliver gradvist mørkere mod spidsen, ofte er også roden mørkere. Benene er gule, ofte er lårene sorte på midten. Hovedet har gul pande. Pronotum er smallere end dækvingerne over skuldrene, og er tæt og tydeligt punkteret, med afrundede baghjørner. Dækvingerne har regelmæssige og grove punktrækker med tætstillede punkter, der hver kun er adskilte af tynde tværlister. Yderligere er 2. stribemellemrum ribbeformet ophøjet og dækvingernes siderand fortykket ved midten.

Plettet Skjoldbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anne Jensen

Variation

: Nyklækkede eksemplarer kan være mere grønlige.

Forveksling

: Gulbrun skjoldbille (Cassida flaveola) ligner en del i farven, men den adskilles let ved at mangle dækvingernes uregelmæssige sorte pletter og yderligere ved at mangle det ophøjede 2. stribemellemrum og den, ved midten, fortykkede dækvingesiderand.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordvestsjælland. På Sydsjælland er den ikke fundet efter 1960.
Plettet Skjoldbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-september.

Tidsmæssig fordeling

af Plettet Skjoldbille baseret på Naturbasens observationer:
Plettet Skjoldbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Plettet Skjoldbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på arter af Salturtfamilien, heriblandt arter af gåsefod og mælde

Levested

: Strande, haver, skovrydninger og andre steder hvor værtsplanterne forekommer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: