Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre

Atlas

: Sortpandet Skægløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-8 mm. Let kendelig ved den overvejende brungule eller rødlige krop og det sorte hoved.

Følehornene og benene er rødgule. Pronotum er over 1 gang så bredt som langt og har stumpvinklede baghjørner. Fortil og bagtil på pronotum er der et punkteret tværindtryk. Hvert dækvinge har 9 kraftige punktstriber og en scutellarstribe. Ofte er dækvingernes spids sort.

Sortpandet Skægløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Forveksling

: Bør kun kunne forveksles med Brungul skægløber (Leistus ferrugineus), men adskilles let ved den ensfarvede brungule eller rødlige krop og retvinklede baghjørner på pronotum.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Sortpandet Skægløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Især maj-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Sortpandet Skægløber baseret på Naturbasens observationer:
Sortpandet Skægløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortpandet Skægløber - månedlig fordeling

Biologi

: Lever især på fugtig bund i skove, blandt andet langs bække og i ellesumpe. Kan dog også findes på mere tørre lokaliteter, f.eks. i haver og parker. Den er nataktiv og lever af mider, springhaler og lignende. Arten yngler i efteråret.

Levested

: Fugtige løvskove, haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,part 1

De senest indberettede arter i Naturbasen: