Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Simplocaria semistriata overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-3 mm. Kroppen er mørk med mere eller mindre grønligt eller kobberagtigt skær. Oversiden har ret lang og opstående behåring, som på dækvingerne ofte danner svage lyse pletter. Benene er rødlige eller rødgule og følehornene er brunlige eller rødbrune.

Kroppen er oval med fin og ret spredt punktur. Dækvingerne har længdestriber. Følehornene er 11-leddede med svagt afsat 5-leddet kølle.

Simplocaria semistriata
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Forveksling

: En ret karakteristisk art. Morychus aeneus kan ved første øjekast ligne lidt, men den har nedliggende og delvist tydelig hvid behåring, hvidt scutellum, dækvinger uden længdestriber og normalt mørkere ben.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet og er almindelig.
Simplocaria semistriata - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses helt overvejende i efteråret, vinteren og foråret.

Tidsmæssig fordeling

af Simplocaria semistriata baseret på Naturbasens observationer:
Simplocaria semistriata - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Simplocaria semistriata - månedlig fordeling

Biologi

: Den foretrækker noget fugtig bund. Føden består af diverse mosser. Arten overvintrer som voksen

Levested

: Primært strandenge, enge, fugtige skove og lignende. Den kan dog også findes på mere tørre naturtyper samt i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: