Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Thommesen
    Foto: Klaus Thommesen
  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone
  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone

Atlas

: Skakbræt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Den voksne bille (imago) er 3,5-4,5 mm lang.

Dækvingernes (elytra) mønster varierer med to farvesammensætninger; lys og mørk. Den lyse variant er gullig med sorte pletter, mens den mørke er sort med gullige pletter. Begge har en sort central linje fra pronotum til dækvingernes spids. Ofte er der 14 runde/firkantede pletter, som dog kan være fusioneret.

Pronotum (forbrystets rygplade) er sort med gullig anterior og laterale kanter. Antenner og ben er gulbrune.

Larven er sort med lyse markeringer samt lyst hoved fortil og lyse benled. Det sidste segment af abdomen ender ud i en spids. Larven er omkring 7 mm lang.

Skakbræt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jesper Reibel

Variation

: Den lyse farve varierer fra lys creme til lys orange. Pronotum kan være gullig med 4-8 sorte pletter. Hunner kan skelnes fra hanner, da de har en sort plet midt i deres lyse hoved.

Forveksling

: Larven kan forveksles med larven af Toplettet mariehøne. Denne er dog mere gråblå med gule og sorte markeringer, og den mangler spidsen på yderste segment af abdomen.

Imago kan forveksles med Toogtyveplettet mariehøne. Denne har dog 22 adskilte prikker og er ofte kraftigere i den gule farve. Den kan også forveksles med Sekstenprikket mariehøne, som er lidt mindre, 3 mm.

Udbredelse

: Arten er udbredt i hele Danmark, resten af Europa, Afrika, Asien og Nord Amerika (den er invasiv i Nord Amerika).
Skakbræt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Skakbræt baseret på Naturbasens observationer:
Skakbræt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skakbræt - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever som prædator på bladlus både som larve og imago. Den er holometabol. En hun lægger omkring 400 æg i løbet af sit liv. Æggene er lysegrønne og ca. 1,2 mm store. Ved klækning er larven sort og langbenet. Larven udvikler sig gennem fire stadier til en 7 mm lang larve, med spids ved ende og lyse markeringer på ryggen. Larven lever af bladlus i 8-10 dage før den forpuppes. Dagen inden forpupning er laven en immobil prepuppe. 4-5 dage efter forpupning, kommer den voksne bille ud med færdigudviklede markeringer på dækvinder, pronotum og hoved. Den gullige farve er de første timer grålig.

Arten har multivoltinisme med tre generationer på et år. Første generation klækker i maj og overlever til august. Hunner fra anden generation (klækker i juni-juli) og fra tredje generation (klækker i august-september) stopper æglægning i slutningen af september, hvorefter de overvintre og i foråret (april-maj) lægger nye æg, som bliver til dette års første generation, hvorefter de gamle biller dør.

Arten har vinter diapause, men med en høj dødelighed blandt de overvintrende.

Levested

: Arten findes i mange områder som enge, vejsider, haver, marker og skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Yurtsever S, Korkmaz S, Ardali H (2002) Pigmentation Variation in the 14-Spot Ladybird Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) in the Edirne Populations, Turkey, Turk J Zool, 2005:29, 107-110

Bazzocchi GG, Lanzoni A, Accinelli G, Burgio G (2002) Overwinterng, phenology and fecundity of Harmonia axyridis in comparision with native cocinellid species in Italy, BioControl, 2004:49, 245-260

Iperti G (1999) Biodiversity of predaceous coccinellidae in relation to bioindication and economic importance, Agriculture, Ecosystems and Environment, 1999:74, 323-342

Hodek I, (1973), Biology of Coccinellidae, P. 70-76, Life History and Biological Properties, Springer Netherlands

Internetsider:

www.biolib.cz...

en.wikipedia.org...Propylea_quatuordecimpunctata

bugguide.net/node/view/4007

www.fugleognatur.dk/artintro...

www.naturespot.org.uk...22-spot-ladybird

www.naturespot.org.uk...16-spot-ladybird

www.mj-2003.dk...02_plettet_mariehoene

De senest indberettede arter i Naturbasen: