Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Anthonomus sorbi overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2-2,4 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Benene er rødbrunlige, mens følehornene er gullige eller brungule med mørkere kølle. Hovedet, pronotum og dækvingerne omkring scutellum er sorte, den øvrige den af dækvingerne er rødbrune. Kroppen er beklædt med hvid behåring, som gør scutellum hvidt og danner 3 længdelinjer på pronotum samt 2 tværbånd på dækvingerne.

Lårenes tænder er meget svage, forskinnebenenes rodhalvdel er på indersiden meget svagt indbuet. Følehornenes 2. svøbeled er lidt længere end bredt. Snuden er hos hannen ca. så lang som hovedet og pronotum til sammen, hos hunnen lidt længere. Øjnene er svagt udstående. Pronotum er bredere end langt. Dækvingerne har tydelige punktstriber.

Anthonomus sorbi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Andreas Boe

Forveksling

: Kan ligne andre arter i slægten (Anthonomus), men disse har en noget anderledes farvetegning, meget kraftigere lårtænder og kraftigere indbuet inderside på skinnebenenes rodhalvdel. Desuden har de fleste af arterne mere hvælvede øjne.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet og er ret almindelig.
Anthonomus sorbi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-august, især talrig i maj.

Tidsmæssig fordeling

af Anthonomus sorbi baseret på Naturbasens observationer:
Anthonomus sorbi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Anthonomus sorbi - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på Hvidtjørn, Slåen og Almindelig Hæg. Larven antages at leve i blomsterknopperne.

Levested

: Overdrev, skovbryn og andre soleksponerede steder med forekomst af foderplanterne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

De senest indberettede arter i Naturbasen: