Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Alminde
    Foto: Ken Alminde
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen

Atlas

: Skovådselgraver overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 18-22 mm. Følehornene er sorte, undtagen de sidste 3 led, som er rødgule. Benene er sorte. Kroppen er sort med 2 rødgule og takkede tværbånd på dækvingerne, hvoraf det forreste i det højeste er meget smalt afbrudt ved dækvingesømmen, det bagerste tværbånd er tydeligt afbrudt ved sømmen.

Følehornene har en 4-leddet knopformet kølle. Bagskinnebenene er rette. Pronotum er ubehåret og har fortil 4 buleagtige forhøjninger. Dækvingerne er forkortede og bagkroppens spids er derfor udækket. Bagkroppens yderste rygled er gult behåret.

Skovådselgraver
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Michael Carlsen

Forveksling

: Kombinationen af ubehåret pronotum og lyse ydre følehornsled adskiller den fra Danmarks andre ådselgravere.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Skovådselgraver - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært juni-september, især juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Skovådselgraver baseret på Naturbasens observationer:
Skovådselgraver - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skovådselgraver - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af ådsler, typisk fugle og små pattedyr, eller insektlarver tilknyttet til ådsler. Ådslet nedgraves i jorden, hvor larverne udvikles. Kan også findes ved rådne svampe.

Levested

: Primært tilknyttet skove. Den findes kun sjældent på lysåben bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1968. Danmarks Fauna 77 Biller XXV. Ådselbiller, stumpbiller mm. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: