Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Knud N. Flensted
    Foto: Knud N. Flensted
  • Fotograf: Knud N. Flensted
    Foto: Knud N. Flensted

Atlas

: Gulrandet Fladløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 14-16 mm. Kendetegnet ved den sorte krop med bleggule siderande på dækvingerne og overvejende bleggult pronotum med kun sort for- og bagrand.

Følehornene og benene er bleggule. Hovedet er sort, ofte med to små rødlige pandepletter mellem øjnene. Pronotum er meget bredere end langt og stærkt tilsmalnet bagtil. Dækvingerne har kraftige punktstriber, 3. stribemellemrum med nogle kraftige punkter.

Gulrandet Fladløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Knud N. Flensted

Variation

: Dækvingerne varierer i farvetegningen og kan være næsten helt sorte med kun smalle bleggule siderande.

Forveksling

: Bør ikke kunne forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Sydsjælland. I Nordvestsjælland er arten ikke fundet efter 1960. En sjælden art.
Gulrandet Fladløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Gulrandet Fladløber baseret på Naturbasens observationer:
Gulrandet Fladløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulrandet Fladløber - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på åben og fugtig sandbund, gerne iblandet ler. Findes blandt andet på kystskrænter med udsivende vand og langs bredderne af søer, f.eks. i grusgrave. Ofte de samme steder som Kugleløber (Omophron limbatum). Den er nataktiv og lever blandt andet af Diptera-larver, springhaler og mider. Yngler i efteråret.

Levested

: Kystskrænter, grusgrave mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,part 1

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: