Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken
  • Fotograf: Torben Ebbensgaard
    Foto: Torben Ebbensgaard

Atlas

: Phyllobius glaucus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 7-10 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Benene og følehornene er røde, sidstnævnte er mørkere mod spidsen. Kroppens overside er brunlig, grålig eller grønlig, noget metalskinnende.

Alle lår har en stor og kraftig tand. Følehornene er lange og slanke, følehornsskaftet er krummet, alle svøbeled (dvs. leddene mellem følehornsskaftet og køllen) er længere end brede, 2. svøbeled er tydeligt længere end 1. svøbeled. Øjnene er hvælvede og pronotum er bredere end langt. Dækvingerne er tydeligt bredere end pronotum.

Phyllobius glaucus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen

Forveksling

: Den største forvekslingsmulighed er Nældesnudebille (Phyllobius pomaceus). Normalt adskiller den sig ved at have sorte ben med grønlig skælklædning, men den forekommer også i en variant med rødlige ben. Sådanne dyr adskilles ved at have næsten helt lige følehornsskaft og kortere 2. svøbeled, som kun er lidt længere end 1. led. Desuden er den næsten altid grøn, lever på Stor nælde og findes kun sjældent på andre planter.

De øvrige af slægtens grønne arter er mindre, har grøn skælklædning på lårene, mindre røde ben, anderledes kropsform mm. De bør derfor ikke kunne forveksles

Blodsnudebille (Polydrusus mollis) kan overfladisk ligne brunlige eksemplarer af P. calcaratus, men den adskilles let ved at have meget kortere følehorn, ved at lårene er utandede og ved at øjnene er mindre hvælvede. Flere arter i slægten Polydrusus er i øvrigt grønne, men de er alle mindre, har kortere følehorn, har meget slankere ben med ingen eller kun svage lårtænder og generelt en anderledes kropsform.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Phyllobius glaucus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra slutningen april til slutningen af juli, især i maj.

Tidsmæssig fordeling

af Phyllobius glaucus baseret på Naturbasens observationer:
Phyllobius glaucus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Phyllobius glaucus - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er polyfag og kan findes på en lang række løvtræer. Larven lever frit i jorden hvor den lever af planterødder.

Levested

: Løvskove, haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

coleo-net.de:

www.coleo-net.de...phyllobius

De senest indberettede arter i Naturbasen: