Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone

Atlas

: Zyras collaris overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-5 mm. Benene er gullige. Følehornene er sorte med gullig spids. Hovedet, dækvingerne og bagkropsspidsen er sorte, den øvrige del af kroppen er rød og rødgul.

Kroppen er blank. Følehornene er ret kraftige og udvidede mod spidsen med udstående behåring. Hovedet er bagtil kraftigt tilsmalnet. Pronotum er kun lidt bredere end langt. Dækvingerne er meget bredere end pronotum samt spredt og ret fint punkterede.

Zyras collaris
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Andreas Boe

Forveksling

: Den ovennævnte farvetegning gør arten helt umiskendelig.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele, men er ikke helt almindelig.
Zyras collaris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes det meste af året.

Tidsmæssig fordeling

af Zyras collaris baseret på Naturbasens observationer:
Zyras collaris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Zyras collaris - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever hos myrer, primært hos Myrmica-arter og overvejende på fugtig bund. Den kan også findes i mos, opskyl eller på fugtigbundsplanter.

Levested

: Strandenge, moser, søbredder mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1954: Danmarks Fauna 59, Rovbiller 3. del.

De senest indberettede arter i Naturbasen: