Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Aynia Brennan
    Foto: Aynia Brennan

Atlas

: Garver overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Med en kropslængde på op til 45 mm er garveren Danmarks største træbuk, og blandt de landlevende biller kun overgået af Eghjort. Grundfarven er mørkebrun til sortbrun. Det er en kraftigt bygget affladet træbuk med ret lille hoved, kraftige mandibler, store øjne og kraftige antenner, der ofte holdes let bagudvendt i den typiske Prioninae-positur. Pronotum rektangulært med kraftige sidetorne, hvoraf den midterste er den kraftigst udviklede. Benene er korte og ret kraftige. Dækvinger er hvælvede og forsynede med grove gruber og svage ribber. Der er tydelig kønsdimorfi, og hannen er med en kropslængde på 23-40 mm mindre end hunnens 30-45 mm. Hannens antenner er meget kraftige, savtakkede, og når lige forbi kroppens midte, og pronotum er proportionelt lidt længere mens bagkroppen er lidt kortere end hos hunnen.
Garver
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thorke Østergaard

Variation

: Der er ikke nævneværdig variation ud over størrelsen, der bestemmes af larvens fødeforhold.

Forveksling

: Garveren forveksles af og til med den store kraftige træbuk væver, formentlig fordi væver også har kraftige antenner. Væver ligner dog kun garver helt overfladisk, er betydelig mindre og mere rund i formen, gråbrunlig i farven, mangler savtakkede antenner og kun har en, kraftig torn langs pronotums sider. Væver findes oftest i kystegne, hvorimod garveren er et skovdyr.

Udbredelse

: Ret udbredt i Østjylland og øerne øst for Storebælt og som regel fåtallig på lokaliteterne. Derudover udbredt i det meste af Europa og Nordafrika. Arten lever ret skjult og er sikkert overset fra en række lokaliteter. Den kan derfor med fordel eftersøges i ældre bøgeskove på federe jorder.
Garver - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imagines kan ses juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Garver baseret på Naturbasens observationer:
Garver - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Garver - månedlig fordeling

Biologi

: Garveren er et løvskovsdyr, der kan ses i dagtimerne, men som især er aktiv om aftenen og først på natten, hvor æglægningen også finder sted. Om dagen ses dyrene typisk siddende på store, gamle bøgeruiner. Hunnerne ses ofte siddende med bagkroppen hævet og læggebrodden ude, en adfærd, der har været kendt i over 100 år, og som formentlig har at gøre med tillokning af hanner med feromoner.

Se: nfd.dk/den-gaadefulde-garver/ for en fotobaseret (men ikke videnskabeligt verificeret) dokumentation af parringsadfærden.

Om natten kommer de ofte til kunstigt lys, og kan derfor til tider opleves ved lyslokning. I Danmark er arten fortrinsvis knyttet til bøg, hvori den yngler, men kan også yngle i eg, ask og undertiden i nåletræ. Larven lever under barken og på rødder i trøsket løvtræ. Larven kan blive over 8 cm lang, og udviklingen tager 3-4 år. Den forpupper sig i jorden i maj-juli. Imagines kommer frem i sidste del af juli eller først i august, og kan ses til ind i september. De voksne tager ikke næring til sig, og lever derfor typisk kun omkring en måned.

Levested

: Varme og tørre løvskove, primært ældre bøgeskove med større mængder dødt ved i form af stubbe og stammer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Natur og Museum nr. 3 september 2007, Træbukke, Phillip Francis Thomsen

Duffy, E.A.J. (1946): A contribution towards the biology of Prionus coriarius L. (Coleoptera, Cerambycidae). Transactions of the Royal Entomological Society of London 97 (17): 419-442.

De senest indberettede arter i Naturbasen: