Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Korssmælder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 11-14 mm. Pronotum er sort, med et rødt længdebånd på hver side. Dækvingerne er gule med sorte aftegninger der danner et kors. Desuden går der fra skulderen en aflang sort plet der skråner svagt ind mod midten. Dækvingernes yderrand er ofte mørk bagtil. Følehorn og ben er rødbrune.
Korssmælder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Erik Nielsen

Forveksling

: Arten er helt umiskendelig og kan ikke forveksles med nogen anden dansk art.

Udbredelse

: Korssmælder er fundet i alle 11 faunistiske distrikter. I Sønderjylland (SJ) er arten dog ikke fundet efter 1960. En relativt sjælden art.
Korssmælder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-juli

Tidsmæssig fordeling

af Korssmælder baseret på Naturbasens observationer:
Korssmælder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Korssmælder - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever underjordisk hvor føden består af planterødder. Arter af padderokker nævnes som foderplante, men den går højst sandsynligt også på andre planter.

Det voksne dyr kommer frem i april og kan ofte ses sidde på træstubbe eller på løvet af diverse løvtræer. Den søger også til blomster. I udlandet er der især mange iagttagelser på Almindelig hulsvøb.

Levested

: Primært lysåben løvskov, men kan også findes på overdrev og havskrænter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

elateridae.co.uk: elateridae.co.uk...

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: