Lyngmariehøne

Se alle 

 Billede

  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone

Atlas

: Lyngmariehøne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-4 mm. Let kendelig ved den brede og mørke krop, der på dækvingerne har en tværrække af 3 små røde, ofte sammenflydende, pletter.

Benene er sorte, følehornene er rødgule. Hovedet er rødligt. Resten af kroppen, på nær dækvingepletterne og bugen, er oftest blankt sort, men kan også være mere brunlig.

Lyngmariehøne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Taudal Poulsen

Variation

: Pletternes udseende varierer. Det er antageligt snarere reglen end undtagelsen at de to inderste dækvingepletter er sammenflydende. Sjældent kan alle 3 pletter være sammenflydende.

Forveksling

: Kan kun forveksles med Askemariehøne (Chilocorus renipustulatus) som dog let adskilles ved at have en stor rød og næsten rundt plet på hvert dækvinge. I øvrigt har den sort hoved og måler 4-5 mm.

Kan helt overfladisk ligne Fireplettet mariehøne (Exochomus quadripustulatus), som normalt har 4 pletter, men kan forekomme i en toplettet form. Her er pletterne dog placeret fortil på dækvingerne. I øvrigt har den sort hoved og er smallere.

Udbredelse

: Fundet i alle landsdele. I Nordvestjylland som på Fyn og Lolland-Falster-Møn er den dog ikke fundet efter 1960. Ret udbredt, men ikke almindelig.
Lyngmariehøne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Lyngmariehøne baseret på Naturbasens observationer:
Lyngmariehøne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lyngmariehøne - månedlig fordeling

Biologi

: Findes på diverse træer og buske, bl.a. fyr og ene, men også løvtræer. Her lever af skjoldlus og bladlus

Levested

: Klitter og heder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

waarnemingen.be:

waarnemingen.be...8940

en.wikipedia.org:

en.wikipedia.org...Chilocorus_bipustulatus

De senest indberettede arter i Naturbasen: