Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone
  • Fotograf: Jan Østergaard
    Foto: Jan Østergaard
  • Fotograf: Gabor Graehn
    Foto: Gabor Graehn

Atlas

: Lyngmariehøne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-4 mm. Let kendelig ved den brede og mørke krop, der på dækvingerne har en tværrække af 3 små røde, ofte sammenflydende, pletter.

Benene er sorte, følehornene er rødgule. Hovedet er rødligt. Resten af kroppen, på nær dækvingepletterne og bugen, er oftest blankt sort, men kan også være mere brunlig.

Lyngmariehøne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jan Østergaard

Variation

: Pletternes udseende varierer. Det er antageligt snarere reglen end undtagelsen at de to inderste dækvingepletter er sammenflydende. Sjældent kan alle 3 pletter være sammenflydende.

Forveksling

: Askemariehøne (Chilocorus renipustulatus) adskilles let ved at have en stor rød og næsten rundt plet på hver dækvinge. I øvrigt har den sort hoved og måler 4-5 mm.

Kan helt overfladisk ligne Fireplettet mariehøne (Exochomus quadripustulatus), som normalt har 4 pletter, men kan forekomme i en toplettet form. Her er pletterne dog placeret fortil på dækvingerne. I øvrigt har den sort hoved og er smallere.

Udbredelse

: Fundet i alle landsdele. På Fyn og Lolland-Falster-Møn er den dog ikke fundet efter 1960. Ret udbredt, men ikke almindelig.
Lyngmariehøne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Lyngmariehøne baseret på Naturbasens observationer:
Lyngmariehøne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lyngmariehøne - månedlig fordeling

Biologi

: Findes på diverse træer og buske, bl.a. fyr og ene, men også løvtræer. Her lever den af skjoldlus og bladlus

Levested

: Klitter og heder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

waarnemingen.be:

waarnemingen.be...8940

en.wikipedia.org:

en.wikipedia.org...Chilocorus_bipustulatus

De senest indberettede arter i Naturbasen: