Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
  Foto: Morten Kofoed-Hansen
 • Fotograf: Thomas Thelle
  Foto: Thomas Thelle
 • Fotograf: Thomas Thelle
  Foto: Thomas Thelle

Atlas

: Uvinget Torpedoløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6,5-8,8 mm. Benene og følehornene er gullige. Kroppen er sort eller brunsort med lysere siderande på pronotum.

Følehornenes 3. led er ca. så langt som 4. led. Pronotum er tydeligt tilsmalnet bagud og har afrundede baghjørner. Dækvingerne har mindst 2 punkter i 3. stribemellemrum. Vingerne er altid reduceret.

Uvinget Torpedoløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Thelle

Forveksling

: De lyse ben og følehorn i kombination med tydeligt tilsmalnet pronotum med afrundede baghjørner adskiller den fra alle slægtens andre arter undtagen Brun Torpedoløber (Calathus mollis). Den adskilles ved at være rødbrun eller brun og ved, at benene er tydeligt mere bleggule. Desuden er pronotum ikke helt så kraftigt tilsmalnet bagud som hos Uvinget Torpedoløber.

Lille Kamløber (Synuchus vivalis) kan også ligne ved første øjekast, men hos denne art er pronotums baghjørner tydeligt mere bredt afrundede

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele undtagen Sydsjælland. Den er ret almindelig i det meste af landet, især i Jylland.
Uvinget Torpedoløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Uvinget Torpedoløber baseret på Naturbasens observationer:
Uvinget Torpedoløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Uvinget Torpedoløber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever i blade og mos på lysåben skovbund eller let skygget bund uden for skov, gerne hvor jorden er tør og sandet. Den yngler om sommeren eller i efteråret. Den nye generation fremkommer først på sommeren. Føden består primært af insekter og andre invertebrater.

Levested

: Løv- og nåleskov eller let skygget bund uden for skov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

De senest indberettede arter i Naturbasen: