Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten DD Hansen
    Foto: Morten DD Hansen
  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby
  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby

Atlas

: Gylden jagtrovbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Kropslængde 12-17 mm. Har et generelt behåret udseende, deraf artsnavnet pubescens. Kroppen mørkbronze med mørkegråblå juvelprikker på forbryst og dækvinger. Hovedet har en iøjnefaldende korngul behåring, der giver et pjusket udseende. Midt på hovedet ses en tydelig blanksort plet. Også langs midten af bagkropsleddene ses en strågul, trekantet behåring igen omgivet af mørkegrå pletter. Ben og antenner er brune, dog er de inderste antenneled lysere orange.
Gylden jagtrovbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hjalte Kjærby

Variation

: Arten varierer kun lidt.

Forveksling

: Forveksles med lille og (især) stor jagtrovbille, som findes i samme habitat, nemlig frisk gødning. Lille og stor jagtrovbille har dog tydeligt fremadrettede, spidse hjørner på forbrystet, hvor gylden jagtrovbille har stumpe forhjørner. Desuden har stor og lille jagtrovbille en mere filtagtig behåring, mens gylden jagtrovbille er tydeligt langhåret. Endvidere mangler lille og stor jagtrovbille den mørke hovedplet.

Udbredelse

: Arten er været i kraftig tilbagegang i Sverige, og det samme må formodes at være tilfældet i Danmark. I Danmarks Fauna angives den historisk fra Aarhusegnen, Thorsager, Strandkær, Skørping, Hvorup, Vang, Tranekær, Svendborgegnen, København, Søllerød og Holte. Siden 1960 er den kendt fra følgende distrikter: WJ, EJ, F & NEZ. Den kan formentlig findes i de bedste græsningslandskaber med en kontinuerlig forekomst af gødning fra kvæg og heste. På Mols er den flere gange fundet i let brugte hestepærer med begyndende skorpe.

Arten er kendt fra hele Europa; den synes generelt tilknyttet egne med gamle græsningslandskaber, dvs. Storbritannien, bjergegne i Centraleuropa samt Skandinavien og de baltiske lande.

Gylden jagtrovbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses april-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Gylden jagtrovbille baseret på Naturbasens observationer:
Gylden jagtrovbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gylden jagtrovbille - månedlig fordeling

Biologi

: Gylden jagtrovbille findes i frisk gødning og anses generelt for at være en fremragende indikator for langtidskontinuerte græslandskaber. I Sverige er den rødlistet VU (sårbar). Både den voksne og larven lever formentlig på samme måde som de andre rovlevende gødningsrovbiller (Emus, Ontholestes, Staphylinus), dvs. primært af larverne af andre gødningsinsekter. Livscyklus er kun delvist kendt, men ekstrapoleres fra andre arter, må følgende formodes (det understreges, at der er formodninger!): Den voksne bille overvintrer og kommer frem i april, hvorefter den ses til hen på sommeren. Larven udvikles og forpuppes i eller nær gødning og forvandles formentlig til voksen i løbet af sommeren, således at sensommerfund er den nye generation, som derefter overvintrer.

Levested

: Arten findes i græsland med lang græsningskontinuitet - dvs. i de bedste overdrevslandskaber.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
ArtDatabanken, 2019. Artfakta: Guldkortvinge, Dinothenarus pubescens. artfakta.se...dinothenarus-pubescens-100835

GBIF, 2019. Dinothenarus pubescens (De Geer, 1774) in GBIF Secretariat (2017). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset doi.org/10.15468/39omei accessed via GBIF.org on 2019-07-11.

Hansen, V., 1952. Danmarks Fauna 58: Biller XVI. Rovbiller II, s. 97

De senest indberettede arter i Naturbasen: