Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Jakob Sørensen
    Foto: Jakob Sørensen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Pissodes validirostris overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-6 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Overvejende brun eller rødbrun. Oversiden er dækket af primært gule skæl, men det bagerste tværbånd er ofte hvidt ind mod sømmen, ligesom at de spredte skæl nær sømmen og på pronotum ofte er hvide. Det forreste tværbånd er smalt og ikke ret tydeligt.

Kroppen er ret smal. Lårene er utandede. Snuden er hos begge køn lidt kortere end pronotum. Pronotum er bredest foran roden med svagt buet bagrand. Dækvingernes punktstriber er svage.

Pissodes validirostris
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Den kan forveksles med vores 2 andre Pissodes-arter, nemlig Stor Fyrresnudebille (Pissodes pini) og Lille Fyrresnudebille (Pissodes castaneus).

Lille Fyrresnudebille adskilles ved den bredere kropsform, tydeligere buede bagrand på pronotum og kraftigere punktstriber på dækvingerne. Desuden er dækvingernes forreste tværbånd smallere og mindre tydeligt.

Stor Fyrresnudebille er ligeledes tydeligt bredere og adskilles yderligere ved at skælklædningen udelukkende er gul og ved at dækvingernes bagerste tværbånd er smallere. Den er desuden større, idet den måler 6,5-8 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen

Ved første øjekast kan den måske ligne arter i slægten Hylobius, heriblandt Stor Nåletræsnudebille (Hylobius abietis), men de har væsentligt anderledes pronotum- og dækvingetegninger og anderledes kropsform, blandt andet smallere pronotum. Desuden er følehornene hos disse arter indledede nær spidsen af snuden, mens de ved Pissodes er indledede nær midten.

Udbredelse

: Sjælden og rødlistet VU. Den er kun kendt fra Læsø, Hornbæk Plantage og Asserbo.
Pissodes validirostris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Pissodes validirostris baseret på Naturbasens observationer:
Pissodes validirostris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pissodes validirostris - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på fyr. Larven lever i koglerne, hvor den spiser aksen.

Levested

: Fyrreskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: