Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
  Foto: Klaus Bek Nielsen
 • Fotograf: Martin Trautmann
  Foto: Martin Trautmann
 • Fotograf: Martin Trautmann
  Foto: Martin Trautmann

Atlas

: Sortblå Guldbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-9 mm. Hele oversiden samt benene er ensfarvet og blankt sortblå. Følehornene mørke med rødlig rod. Pronotum er bredest bagtil og herfra stærkt tilsmalnet fremefter i næsten rette linjer. Punkturen er fin, og der er ingen siderandfurer men kun enkelte kraftigere punkter bagtil langs sideranden. Dækvingerne med kraftig punktur, der er placeret i uregelmæssige dobbeltrækker.
Sortblå Guldbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jesper Reibel

Variation

: Modsat flere af slægtens andre arter varierer farvetegningen stort set ikke.

Forveksling

: Arten er ret karakteristisk, men for det utrænede øje, vil forveksling formentlig kunne ske med følgende arter.

Blå eksemplarer af Chrysolina varians kan ligne meget ved første øjekast, da de har en meget lignende kropsform. Den adskilles dog let ved tydeligt finere og helt uregelmæssig punktur på dækvingerne og sort følehornsrodled med metallisk skær. Desuden er pronotum jævnt buet fremefter og sidepartiet kraftigere punkteret.

Chrysolina sturmi adskilles let ved at have rødlige fødder og finere punktur på dækvingerne.

Chrysolina geminata og oricalcia er også blålige men adskilles let ved at have fuldstændigt regelmæssigt ordnede punktrækker og dybe siderandfurer på pronotum

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele. Den er ikke helt almindelig, men formentlig noget overset grundet den noget skjulte levevis.
Sortblå Guldbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært juli-oktober, men kan findes hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Sortblå Guldbille baseret på Naturbasens observationer:
Sortblå Guldbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortblå Guldbille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever arter af vejbred, især Fliget vejbred. Om dagen findes den typisk under sten eller ved planterødder Den overvintrer som voksen.

Levested

: Eftersom den foretrukne foderplante, Fliget vejbred, vokser på saltholdig bund ved kysterne, findes Sortblå guldbille også næsten udelukkende kystnært, f.eks. på standenge og standoverdrev. Den findes derfor ofte i stormopskyl på strandenge. Kan både overvintre som voksen og larve.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

coleoptera.org.uk:

www.coleoptera.org.uk...chrysolina-haemoptera

De senest indberettede arter i Naturbasen: