Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen

Atlas

: Kamhornet Borebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-5,5 mm. Benene og følehornene er brungule. Følehornene er hos hannen kamdannede, hos hunnen dybt savtakkede. Kroppen er langstrakt cylindrisk, brun eller brunsort og er dækket af kort og fin grå behåring.

Pronotum er lidt bredere end langt, stærkt hvælvet og lidt tilsmalnet fremefter, fortil med korn der bliver finere bagud, hos hunnen med et blankt parti i hver side lidt bag midten. Dækvingerne er ca. så brede som pronotum og ret fint punkterede.

Kamhornet Borebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Den smalle krop i kombination med de tydeligt kamdannede (han) eller dybt savtakkede (hun) følehorn, gør at arten er let at kende fra familiens andre arter.

Ved første øjekast kan hunnen af Melasis buprestoides måske ligne lidt, men den er mørkere og har anderledes pronotumform. Se mere under beskrivelsen af denne art.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Bornholm. En almindelig art.
Kamhornet Borebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra slutningen af maj til slutningen af juli, især i juni.

Tidsmæssig fordeling

af Kamhornet Borebille baseret på Naturbasens observationer:
Kamhornet Borebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kamhornet Borebille - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i tørre stammer og grene af løv- og nåletræ, heriblandt bøg og pil. Det voksne dyr kan ofte ses kravle rundt på det træ den er udviklet i, men den kan også træffes på urtevegetation og på træers løv.

Levested

: Skove, især i løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1951. Danmarks Fauna. Bd. 56. Biller. XIV. Clavicornia 2. Del og Bostrychoidea. G.E.C. Gads Forlag, København

coleo-net.de:

www.coleo-net.de...ptilinus

De senest indberettede arter i Naturbasen: