Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Jessica Carter
    Foto: Jessica Carter

Atlas

: Sortblå Kornbladbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-4 mm. Følehornene og benene er sorte, mens kroppen er ensfarvet metalblå.

Pronotum er ca. så langt som bredt, bagtil foran roden med indbugtede sider og en tværfure. Tværfuren foran roden er i midten glat eller med enkelte større punkter, på siden groft rynket-punkteret. Udenfor furen er punkturen meget fin og utydeligt, på midten er der en række kraftigere punkter der danner 2 omtrent parallelle længderækker. Dækvingerne er langstrakte og nogenlunde parallelsidede med kraftige punktrækker.

Sortblå Kornbladbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jessica Carter

Forveksling

: Den største forvekslingsmulighed er den meget sjældne Oulema septentrionis, der kun er kendt fra få fund i nyere tid. Den adskilles ved at tværfuren foran pronotums rod er fint og tæt punkteret på midten og ved at punkterne på pronotums midte oftest danner 3 længderækker.

Kornguldbille (Lema cyanella) kan også forveksles, men den adskilles let ved et pronotum er meget kraftigere punkteret og indsnøret på midten.

Helt overfladisk kan den ligne Skinkebille (Korynetes caeruleus) og Blå Koprabille (Necrobia violacea), men de adskilles let ved at have 3-leddet følehornskølle, opstående mørk behåring, anderledes formet pronotum mm., Skinkebille adskilles yderligere ved svagere punktrækker på dækvingerne.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordvestsjælland og Bornholm. Fra Fyn og Sydsjælland foreligger kun gamle fund. Arten er udbredt og meget almindelig i Jylland, mere sjælden i de østlige egne.
Sortblå Kornbladbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-september.

Tidsmæssig fordeling

af Sortblå Kornbladbille baseret på Naturbasens observationer:
Sortblå Kornbladbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortblå Kornbladbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever primært på Hundegræs

Levested

: Overdrev, enge, marker, haver, parker mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: