Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Knud Ellegaard
    Foto: Knud Ellegaard
  • Fotograf: Ole Rasmussen
    Foto: Ole Rasmussen

Atlas

: Attactogenus plumbeus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-9 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Kroppen er grå eller gråbrun som følge af tæt skælklædning. Benene er normalt sorte med spredt skælklædning, men kan også være tæt skælklædte og da helt brunlige eller grå. Følehornene er brunlige.

Kroppens behåring er kort og nedliggende. Følehornenes yderste svøbeled er ca. så lange som brede. Forskinnebenenes spids er ikke udvidet på ydersiden. Snuden er lidt længere end bred, bagtil foran øjnene med et tydeligt tværindtryk. Øjnene er stærkt hvælvede. Dækvingerne punktstriber er ret kraftige.

Attactogenus plumbeus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Knud Ellegaard

Forveksling

: Kan især forveksles med Sandgråsnude (Philopedon plagiatus). Den adskilles ved at have længere snude med svagt og utydeligt tværindtryk foran øjnene, tværbrede yderste svøbeled og en udvidelse på ydersiden af forskinnebenenes spids. Desuden har den fin og opstående behåring og dækvingernes punktstriber er svagere.

Kan i øvrigt overfladisk ligne nogle af Strophosoma-arterne, som dog alle har smallere og mindre rundede dækvinger, bredere snude, slankere følehorn mm.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle landsdele, men fra Sønderjylland, Fyn, Lolland-Falster, Sydsjælland og Bornholm foreligger dog kun ældre fund.
Attactogenus plumbeus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli

Tidsmæssig fordeling

af Attactogenus plumbeus baseret på Naturbasens observationer:
Attactogenus plumbeus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Attactogenus plumbeus - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på forskellige planter fra Ærteblomstfamilien, heriblandt arter af vikke, krageklo og på gyvel.

Levested

: Overdrev, skovenge mm. Ofte på sandet bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: