Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Bo  Valeur
    Foto: Bo Valeur
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Nålegråbuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-7 mm. Benene er skiftevist rødlige og sorte. Følehornene er overvejende rødlige, de enkelte led er lidt mørkere mod spidsen. Kroppen er overvejende brunlig. Hovedet og pronotum har iblandet hvid behåring. Scutellum er sort og har ofte en smal hvid midtlinje. Dækvingerne har fortil et gråligt tværbånd, hvis bagrand ind mod sømmen ikke eller kun er svagt skråt bagudrettet. Bag tværbåndet er der normalt 3, undertiden kun 2 sorte hårknipper, placeret i en ribbe nær sømmen.

Følehornene har lang udstående behåring. Pronotum har lidt bag midten en spidstorn og på oversiden 2 blanke knuder. Dækvingerne er tilsmalnet bagud fra skuldrene. Dækvingespidsens ydre hjørne er stumpvinklet eller smalt afrundet.

Nålegråbuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Løvgråbuk (Pogonocherus hispidus) og Hvidbåndet Gråbuk (Pogonocherus hispidulus) adskilles let ved at have en spids tand ved dækvingespidsen.

Den største forvekslingsmulighed er den sjældne Fyrregråbuk (Pogonocherus decoratus). Den adskilles ved, at tværbåndets bagrand ind mod sømmen er tydeligt skråt bagudrettet og ved at dækvingerne først fra omkring midten er tilsmalnet bagud.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er ret almindelig.
Nålegråbuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Nålegråbuk baseret på Naturbasens observationer:
Nålegråbuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nålegråbuk - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i døde gran- og fyrregrene, hvorpå også det voksne dyr ofte træffes. Larveudviklingen er formentlig 2-årig. Det voksne dyr overvintrer.

Levested

: Gran- og fyrreskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 73 Biller XXII. Træbukke. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: