Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Evy Lindenborg
    Foto: Evy Lindenborg

Atlas

: Cassida vibex overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-7,5 mm. Skjoldbillerne (Cassidinae) er kendetegnet ved den ret flade og ovale form samt ved at hovedet, når dyret betragtes oppefra, er gemt under pronotum og derfor ikke synligt. C. vibex er let kendelig ved det brede brune længdebånd langs dækvingesømmen.

Oversiden er grøn eller sjældnere bleggul. Følehornene er mørke yderst og bliver gradvist lysere mod roden. Benene er gule med overvejende sorte lår. Pronotum er ret tæt punkteret, ofte med to sorte pletter ved roden. Dækvingerne har, foruden længdebåndet langs sømmen, normalt en brun plet på hvert dækvinge nær midten. Punkturen danner antydede punktrækker.

Cassida vibex
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Wolle Badura

Variation

: Båndet langs sømmen kan sjældent være opløst i en række pletter

Forveksling

: Arten er let kendelig med længdebåndet langs sømmen i kontrast til den ellers grønlige eller gullige krop, og bør derfor ikke kunne forveksles med andre danske skjoldbiller.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle landsdele på nær Nord- og Nordvestjylland, Nordvestsjælland og Bornholm. Beskrives som værende relativt sjælden i Danmark, men de mange fund her på siden tyder på at den er under udbredelse.
Cassida vibex - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-september

Tidsmæssig fordeling

af Cassida vibex baseret på Naturbasens observationer:
Cassida vibex - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cassida vibex - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på tidsler og andre arter fra Kurvplantefamilien.

Levested

: Flere forskellige lysåbne lokaliteter med forekomst af værtsplanterne, bl.a. i skovlysninger og på enge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: