Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Tania Jensen
    Foto: Tania Jensen

Atlas

: Lille Klitskyggebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-4,5 mm. Helt sort. Forskinnebenene har ved spidsen en stor og kraftig tand. Følehornene er korte og tydeligt udvidede mod spidsen. Kroppen er højt hvælvet, temmelig parallelsidet og tæt punkteret, på pronotum med nogle små, blanke flader. Pronotum er så bredt som dækvingerne, med bagtil indbuede sider og retvinklede baghjørner. Dækvingerne har en række store og uregelmæssige fordybninger.
Lille Klitskyggebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Er allerede ved den lille størrelse kendelig fra de lignende arter.

Stor Klitskyggebille (Phylan gibbus) måler 7,5-8,5 mm, og adskilles yderligere ved kraftige punktrækker på dækvingerne, længere og ikke udvidede følehorn mm.

Skræntskyggebille (Opatrum sabulosum) måler 7-10 mm, og adskilles desuden ved længderækker af store knuder på dækvingerne med hvælvede mellemrum, meget mindre tand ved forskinnebenenes spids mm.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Lille Klitskyggebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-september, især april-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Klitskyggebille baseret på Naturbasens observationer:
Lille Klitskyggebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Klitskyggebille - månedlig fordeling

Biologi

: Er tilknyttet åben sand- og grusbund. Larven lever formentlig i rensdyrlav eller andre laver. Det voksne dyr kan findes under sten, lav eller kravlende i sandet.

Levested

: Klitter, strande, havskrænter, heder mm. Overvejende på kystnære lokaliteter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: