Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Sortbuget Sivløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,2-3,7 mm. Benene og følehornene er gullige. Hovedet er sort og pronotum er rødbrunt eller mørkebrunt. Dækvingerne er gullige med mørk søm og et mørkt tværbånd bag midten, som når helt ud til sideranden. Bugen er sort.

Kroppen er ret flad. Pronotum er ca. så bredt som hovedet. Dækvingerne er noget udvidede bagud.

Sortbuget Sivløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Forveksling

: Ligner Båndtegnet Sivløber (Philorhizus sigma), som adskilles ved at have tydeligt lysere pronotum og ved at dækvingernes sorte tegninger normalt er mindre udbredte. Hvis man får vendt dyret om, er den gullige bug en god adskillelseskarakter.

Smuk Smalløber (Demetrias imperialis) kan ligne lidt ved første øjekast, men har dog blandt andet anderledes formet og rødligt pronotum, rødligt halsparti, anderledes formet dækvingebånd og tvelappet 4. fodled.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig
Sortbuget Sivløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes det meste af året, men den er mest talrig marts-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Sortbuget Sivløber baseret på Naturbasens observationer:
Sortbuget Sivløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortbuget Sivløber - månedlig fordeling

Biologi

: Findes primært på ret tør og sandet bund, ofte ved hjælme og marehalm.

Levested

: Klitter, overdrev, havskrænter mm. En overvejende kystnær art.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

Den danske rødliste

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: