Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Markglansløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-4,4 mm. Oversiden er blank og mere eller mindre mørkt bronzefarvet, ofte med grønligt metalskær, sjældnere blåligt metalskær. Følehornene er mørke, ofte med rødlig rod. Benene er rødgule, dog er lårene og fødderne ofte mørkere.

Kroppen er, bortset fra nogle spredte børster, ubehåret. Pandefurene er dybe og svagt S-formet buede. Pronotum er noget bredere end hovedet og ca. 1 1/3 gange bredere end langt, bagtil kraftigt tilsmalnet med indbuede sider og retvinklede baghjørner. Roden har inden for de bagtil indbuede sider en længdefold og en dyb grube.

Dækvingerne har 6 punktrækker, som fortil er kraftige, bagtil udviskede. Derudover findes ind i mellem en 7. punktrække, som dog højst er antydet fortil med nogle få punkter, som er meget finere end punkterne i 6. punktrække.

Markglansløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Forveksling

: Bembidion properans ligner meget. Den kan dog let adskilles ved at tilstedeværelsen af en tydelig 7. punktrække på dækvingerne, som fortsætter til omkring midten og består af punkter, som ikke er væsentligt finere end punkterne i 6. punktrække.

Den meget sjældne Hedeglansløber (Bembidion nigricorne) ligner også, men adskilles let ved at have mørke ben med metallisk skær og altid sorte følehorn. Derudover er pronotum bagtil tydeligt kortere indbuede og baghjørnerne derfor kortere afsatte.

Udbredelse

: Arten er meget almindelig og kendt fra alle dele af landet.
Markglansløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Mest talrig i foråret, men kan ses året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Markglansløber baseret på Naturbasens observationer:
Markglansløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Markglansløber - månedlig fordeling

Biologi

: Tilknyttet solåben bund med spredt vegetation. Den overvintrer som voksen.

Levested

: I de fleste åbne naturtyper. Kan også findes i haver og parker samt på dyrkede marker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Den danske rødliste (2020):

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: