Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Poul Ulrik
    Foto: Poul Ulrik
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen

Atlas

: Euconnus rutilipennis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 1,6-1,7 mm. Hovedet og pronotum er sorte eller sortbrune, prontum er tæt gulligt behåret. Dækvingerne er overvejende rødlige med spredt og opstående gul behåring. Følehornene og benene er rødlige med hhv. mørkere kølle og lårspidser.

Følehornene er slanke, 8. led er lidt længere end bredt, 9. og 10. led er næsten kugleformede. Hovedet er bagtil tydeligt halsformet indsnørret og øjnene er placeret langt fra pronotums forrand. Halsen er højst 1/3 så bred som hovedet. Dækvingerne er kraftigt hvælvede og helt blanke uden punktur, ved roden med 2 indtryk, hvoraf det yderste er tydeligt og dybt.

Euconnus rutilipennis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Søgaard Hansen

Forveksling

: Kombinationen af mørk forkrop, kraftigt behåret pronotum og rødlige dækvinger efterlader ingen forvekslingsmuligheder.

Udbredelse

: Kendt fra alle landsdele undtagen Nordvestjylland og Bornholm. Arten betragtes som værende sjælden, men i virkeligheden er den nok snarere overset end sjælden.
Euconnus rutilipennis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Euconnus rutilipennis baseret på Naturbasens observationer:
Euconnus rutilipennis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Euconnus rutilipennis - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet fugtig bund. Den eftersøges bedst ved at ryste mos og løv over et hvidt underlag, f.eks. en hvid bakke eller balje

Levested

: Moser, ellesumpe, søbredder og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1968. Danmarks Fauna 77 Biller XXV. Ådselbiller, stumpbiller mm. G. E. C. Gads forlag, København.

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: