Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Mathias Holm
    Foto: Mathias Holm

Atlas

: Strandglansløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,7-4,3 mm. Oversiden er næsten ensfarvet bronzesort med grønligt eller blågrønt skær, ofte er dækvingerne lidt lysere foran spidsen, men har aldrig tydelige pletter. Benene og følehornene er sorte eller sortbrune, 1. følehornsled er højst meget lidt lysere.

Pronotum har overalt netmasket mikroskulptur og er derfor ret mat, siderne er rundede helt til baghjørnerne. Pronotums bagrand har på hver side en dyb udskæring ( se fig. 31, c her: www.biodiversitylibrary.org...1up ). Dækvingernes 7. punktstribe er forsvundet eller kun meget svagt antydet

Foto i høj kvalitet (kan klikkes op i stort): danbiller.dk/beetle/4767

Strandglansløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Forveksling

: Ligner mest den meget sjældne Marskglansløber (Bembidion iricolor). Den kan adskilles ved at pronotum kun ved forranden og bagranden har mikroskulptur og derfor for størstedelen er spejlblankt. Derudover har den lysere ben og følehorn og pronotums form er anderledes, især bagtil. Foto i høj kvalitet: danbiller.dk/beetle/4787

Se også disse fotos: www.naturbasen.dk...marskglansloeber

Se oversigt over slægtens øvrige arter her, hvor der også er længdeangivelser: danbiller.dk...Bembidion

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele undtagen Bornholm og er almindelig på egnede habitater
Strandglansløber - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Strandglansløber baseret på Naturbasens observationer:
Strandglansløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strandglansløber - månedlig fordeling

Levested

: Arten findes strandnært på mere eller mindre åben bund, f.eks. på strandenge. I enkelte tilfælde er den dog også fundet på indlandslokaliteter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

De senest indberettede arter i Naturbasen: