Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Jørn Lausen
    Foto: Jørn Lausen
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen

Svær at bestemme!

Vær opmærksom på forvekslingsmulighederne Tachyporus pallidus og chrysomelinus/dispar. Se mere i felthåndbogsbeskrivelsen for arten.

Atlas

: Gulvinget Agerrovbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-4 mm. Hovedet og bagkroppen er sorte, undtagen rygleddenes bagrande, som er lidt lysere. Pronotum og dækvingerne er gullige, sidstnævnte dog med sort scutellarparti. Benene og følehornene er gullige, sidstnævnte oftest med brunlig yderste halvdel.

Hovedet og pronotum er ubehårede. Pronotum er lidt bredere end dækvingerne. Dækvingerne er ret kraftigt punkterede og mangler tværlinjet mikroskulptur, langs siden med korte og utydelige børster. Bagkroppen er langt tilspidset med tydelige sidekanter.

Gulvinget Agerrovbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Paul Nilsson

Variation

: Pronotums og dækvingernes farve kan også være mere rødlig.

Forveksling

: Den sjældnere Tachyporus pallidus er den største forvekslingmulighed. Den ligner meget, da den heller ikke har sorte siderande på dækvingerne. Den er mindre (2,5-3,2 mm), har slankere følehorn og lidt smallere pronotum. Derudover fortsætter dækvingernes sorte scutellarparti normalt længere ned af dækvingesømmen og bagkropsleddenes lysere bagrand er oftest bredere. To nøglekarakterer for arten, som nævnes i Danmarks Fauna, er at dækvingerne er meget fint punkterede og har tværlinjet mikroskulptur, men for at kunne anvende disse karakterer, skal man have dyret under lup, da det kræver en del forstørrelse.

Den sjældne Lamprinodes saginatus ligner også meget, men den har sammentrykte følehorn således at følehornene fra den ene side fremstår meget smalle, og fra den anden side meget brede. Derudover er den større (4-5 mm) og dækvingernes sider har meget længere børster end Gulvinget Agerrovbille.

Tachyporus chrysomelinus og T. dispar ligner ved første øjekast, men de adskilles let ved at dækvingernes siderande i hvert fald fortil er tydeligt sorte.

Udbredelse

: Arten er meget almindelig og kendt fra alle landsdele.
Gulvinget Agerrovbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Gulvinget Agerrovbille baseret på Naturbasens observationer:
Gulvinget Agerrovbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulvinget Agerrovbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever især i løv og mos, men kan også ind i mellem ses kravle i vegetation.

Levested

: Arten kan findes i stort set alle naturtyper, også i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1951: Danmarks Fauna 58, Rovbiller 2. del.

De senest indberettede arter i Naturbasen: