Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Stor Sumpbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4,5-5,5 mm. Kroppen er gulbrun. Pronotums midte og dækvingerne er dog ofte mørkere, sidstnævnte især mod spidsen. Følehornene er sorte eller brune med lyse 1.-3. led.

Oversiden er beklædt med gullig behåring, som er tynd, kort og næsten nedliggende. Pronotum er mindst dobbelt så bredt som langt med fin og ret tæt punktur. Dækvingerne er tæt og noget rynket punkterede, tydeligt kraftigere punkterede end pronotum.

3. følehornsled er længere end 2. led. 4. følehornsled er ikke over dobbelt så langt som 2. og 3. led tilsammen. Bagføddernes 1. led er lidt kortere end de følgende led tilsammen.

Stor Sumpbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Forveksling

: Odeles marginata ligner, men har mørkere ben. Dækvingerne er hos hunnen ensfarvede mørke, hos hannen mørke med et veldefineret lyst længdebånd på midten. Derudover er den slankere.

Elodes-arterne kan også ligne, men er endnu slankere end ovenstående. Derudover har de meget kortere 3. følehornsled, som ikke er længere end 2. led. 4. følehornsled er mindst dobbelt så langt som 2. og 3. led tilsammen.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er almindelig.
Stor Sumpbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det voksne dyr kan findes fra sidst i maj til slutningen af juli.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Sumpbille baseret på Naturbasens observationer:
Stor Sumpbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Sumpbille - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i stillestående vand, hvor føden består af alger og døde plantedele.

Levested

: På fugtig bund, især i eller i nærheden af skov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

naturespot.org.uk:

www.naturespot.org.uk...microcara-testacea

De senest indberettede arter i Naturbasen: