Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Felia Krogholt
    Foto: Felia Krogholt

Atlas

: Malthinus flaveolus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-6,5 mm. Benene er gule. Følehornene er sorte med gul rod. Hovedet er fortil gult, bagtil sort. Pronotum er gult med 2 sorte længdepletter, scutellum er helt gult. Dækvingerne er overvejende grågule med en gul spidsplet på hver dækvinge.

Følehornenes 3. led er tydeligt længere end 2. led. Hovedet er stort, tydeligt bredere end pronotum. Pronotum er kun meget lidt bredere end langt, forhjørnerne er næsten afrundede, baghjørnerne er spidsvinklede. Dækvingerne er lidt forkortede med svagt antydede og utydeligt punkterede længdestriber.

Hannen adskiller sig fra hunnen ved at have stærkere indsnøret hoved bagtil, større øjne og længere følehorn.

Malthinus flaveolus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Steen Kryger

Variation

: Pronotums længdepletter varierer i udstrækning og kan være sammenflydende eller mangle helt. Dækvingerne er ofte delvist sorte ved roden, sømmen og inden den gule spidsplet.

Forveksling

: Kan især forveksles med de meget sjældne Malthinus facialis og seriepunctatus, som ligner en del i farvetegning, men de adskilles ved at 2. følehornsled er lige så langt som 3. led eller længere, ved at have tydelige og kraftige punktrækker på dækvingerne og sort scutellum. Desuden har de aldrig 2 længdepletter på pronotum, men typisk et sammenhængende sort parti på pronotums midte eller en eller flere tværbrede midtpletter. Endelig er de mindre, idet de maksimalt bliver 5 mm.

Flere Malthodes-arter kan overfladisk ligne, da de ligeledes har den gule spidsplet på dækvingerne, men ingen af disse arter har samme farvekombination med gule ben, tydeligt gult forhoved, gult pronotum med sorte længdepletter og gult scutellum.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er meget almindelig.
Malthinus flaveolus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-august, især i slutningen af juni.

Tidsmæssig fordeling

af Malthinus flaveolus baseret på Naturbasens observationer:
Malthinus flaveolus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Malthinus flaveolus - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i dødt ved. Det voksne dyr findes på træer og buske, samt i urtevegetation.

Levested

: Løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Pedersen, Jan; Hansen, Mogens og Vagtholm-Jensen, Ole, 2010: Entomologiske Meddelelser. Bind 78, hæfte 2. Fund af biller i Danmark i 2008 og 2009.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: