Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Lars Thomas
    Foto: Lars Thomas
  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen

Atlas

: Prionocyphon serricornis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-4,8 mm. Kroppen, benene og følehornene er ensfarvede rødlige. Oversiden er gult og noget opstående behåret.

Kroppen er ret rund og hvælvet. Følehornene er kraftigt (hos hannen) eller svagt (hos hunnen) savtakkede fra 4. led (denne karakter ses bedst når følehornene betragtes lidt forfra). 2. og 3. led er meget små, tilsammen meget kortere end 1. led.

Pronotum er ca. 2,5 gange så bredt som langt. Forranden og bagranden er hhv. fremad- og bagudtrukket i midten. Punkturen er spredt og meget fin.

Dækvingerne er kun lidt længere end tilsammen brede. Punkturen er tæt og kraftig.

Prionocyphon serricornis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Søgaard Hansen

Forveksling

: De største forvekslingsmuligheder findes i slægten Cyphon, men de er slankere med væsentligt længere dækvinger og er typisk mere brungule. Derudover er følehornene ikke savtakkede og 2. samt 3. led er tydeligt længere, tilsammen ikke kortere end 1. følehornsled.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet, men er ikke almindelig.
Prionocyphon serricornis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det voksne dyr ses juni-juli

Tidsmæssig fordeling

af Prionocyphon serricornis baseret på Naturbasens observationer:
Prionocyphon serricornis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Prionocyphon serricornis - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i vandfyldte hulheder i gamle træer. Det voksne dyr kan findes på stammer eller på løvet af træer og buske.

Levested

: Løvskove med ældre træer
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

Vedr. længden:

coleonet.de...prionocyphon

De senest indberettede arter i Naturbasen: