Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå

Atlas

: Græsskyggebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-7 mm. Benene og følehornene er brungule, sidstnævnte er mørkere mod spidsen. Normalt er hovedet og pronotum sorte, mens dækvingerne er brungule, men de kan også være sorte.

Oversiden er dækket af fin og tæt gullig behåring. Følehornene er lange og slanke. Pronotum er meget bredere end langt, ca. dobbelt så bredt som hovedet og omtrent halvkugleformet. Hovedet og pronotum er matte, dækvingerne er lidt blankere.

Græsskyggebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anni Lene Nielsen

Forveksling

: Eksemplarer med sorte dækvinger kan forveksles med den meget sjældne Klintskyggebille (Hymenalia rufipes), som altid har ensfarvet sort eller brun krop. Den adskiller sig ved at være større (8-9 mm), ved at have større øjne, især hos hannen, ved at være blankere, også på hovedet og pronotum mm.

Pseudocistela ceramboides kan ved første øjekast ligne, men adskilles let ved sorte ben og følehorn samt tydelige punkstriber på dækvingerne.

Blomsterskyggebille (Gonodera luperus) adskilles let ved at være blankt sort og ubehåret. Desuden har dækvingerne tydelige punktstriber.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Græsskyggebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Græsskyggebille baseret på Naturbasens observationer:
Græsskyggebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Græsskyggebille - månedlig fordeling

Biologi

: Den er tilknyttet solåben sand- eller grusbund, hvor larven lever i planterødder. Det voksne dyr træffes i blomstrende urter og græs

Levested

: Overdrev, ruderater, havskrænter mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

coleo-net.de:

www.coleo-net.de...isomira

De senest indberettede arter i Naturbasen: