Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christer Reiråskag
    Foto: Christer Reiråskag
  • Fotograf: Claus  Lunde
    Foto: Claus Lunde
  • Fotograf: Morten DD Hansen
    Foto: Morten DD Hansen

Atlas

: Humlerovbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 20-25 mm. Et legendarisk dyr En fuldkommen umiskendelig rovbille med tæt behåring i sort, gyldent og gråhvidt. Farverne er endog symmetrisk fordelt, således at hoved og pronotum er gyldne, forreste del af dækvingerne sort, bageste del gråhvid, dernæst er de forreste bagkropsled sorte, og endelig er de bageste bagkropsled gyldne. Smukt, smukt, smukt
Humlerovbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kevin Clausen

Variation

: Størrelsen varierer en smule, men ellers er arten yderst konstant i sin fremtoning.

Forveksling

: Arten er umiskendelig og kan ikke forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Humlerovbillen har sin nordgrænse i det sydlige Sverige, men findes ellers vidt udbredt, men sjældent, ned igennem Europa. Østpå går udbredelsen til Iran.

I Danmark har arten i nyere tid været fundet på en række lokaliteter spredt over det meste af landet. Den er fundet i Vendsyssel, i Thy, på Skallingen, i øvre Vejle Ådal, Stensbæk Hede, og ved grundig eftersøgning vil der nok kunne konstateres bestande de fleste steder i Jylland. De mest talstærke bestande findes på Mols, Helgenæs og på det nordlige Samsø, hvor arten nogle steder kan optræde i mængder. Christer Reiråskag har fundet arten ved Frederikssund tilbage i 90erne, men senere er arten ikke truffet på lokaliteten.

Arten har været i kraftig tilbagegang i næsten hele udbredelsesområdet og er i dag rødlistet i de fleste lande.

Humlerovbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Humlerovbillen ses især i maj, men på varme dage er den fremme allerede midt i april. De sidste, forkølede eksemplarer fra forårsgenerationen ses normalt omkring Sankt Hans. Den nye generation dukker op i juli-september, men dem har jeg nu aldrig været heldig at se - endnu.

Tidsmæssig fordeling

af Humlerovbille baseret på Naturbasens observationer:
Humlerovbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Humlerovbille - månedlig fordeling

Biologi

: Humlerovbillen er kongen af kokasser. Den er et lynhurtigt rovdyr, der som voksen lever af fluer, biller og larver af samme. Som andre rovbiller løfter den gerne bagkroppen på skorpion-manér for at skræmme eventuelle rovdyr. Farven har samme formål, og humlerovbillen er faktisk et ubehageligt bekendtskab, idet den kan udskille et særdeles ildelugtende sekret fra kirtler på bagkroppen.

Humlerovbillen overvintrer som voksen og kommer frem på solrige dage fra midten af april. Æglægning finder sted indtil midten af juni, hvorefter billerne efterhånden dør. Larverne lever formentlig i eller i omegnen af kokasser. Larveudviklingen går normalt ganske hurtigt - der er jo masser af mad - og forpupningen sker normalt i juli, inden de nye biller kommer frem i juli-september.

Humlerovbillen flyver ganske udmærket og har derfor formentlig et bedre spredningspotentiale end så mange andre sjældne biller. Jeg har således set et eksemplar skyde i vejret som en raket, og det er ikke godt at vide, hvor den landede.

Levested

: Humlerovbillen findes normalt på soleksponerede kokasser på varme og sandede overdrev, ofte sammen med andre "gode" gødningsbillearter såsom overdrevsskarnbasse, Månetorbist (på Samsø) og stor møggraver. Arten synes især at have store bestande på arealer med helårsgræsning, hvor der er en kontinuerlig gødningstilførsel igennem hele billens livscyklus.

Arten er ligeledes kendt fra ådsler og fiskeaffald (i Skagen, naturligvis), og i udlandet har den ligefrem været registreret på lig af mennesker

Litteratur brugt til denne beskrivelse
ArtDatabanken 2007-09-11. Faktablad: Emus hirtus humlekortvinge. Förf. Håkan Ljungberg 2005. Rev. Håkan Ljungberg 2007. www.artdata.slu.se...emus_hir.PDF

Hansen, V, 1952: Danmarks Fauna 58, Rovbiller 2. del.

De senest indberettede arter i Naturbasen: