Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen

Atlas

: Phyllobius virideaeris overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-5 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Kroppen er grønligt eller blåligt skælklædt, følehornene og benene er rødgule, sidstnævnte normalt med mørkere lår og mere eller mindre spredt skælklædning.

Alle lår er utandede. Følehornenes yderste svøbeled (leddene mod følehornskøllen) er højst så lange som brede. Snuden er lidt bredere end lang, følehornene er indledede på snudens overside. Pronotum er bredere end langt. Dækvingerne mangler opstående behåring.

Phyllobius virideaeris
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Willum Petersen

Forveksling

: De utandede lår, den manglende opstående dækvingebehåring og den lille størrelse gør at arten er ret karakteristisk.

Polydrusus formosus kan måske ligne lidt, men den har større øjne, altid helt lyse ben og slankere følehorn med mørk kølle. Desuden er følehornene hos denne art indledede på siden af snuden.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet og er almindelig.
Phyllobius virideaeris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Phyllobius virideaeris baseret på Naturbasens observationer:
Phyllobius virideaeris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Phyllobius virideaeris - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet lysåbne habitater, hvor den lever på Grå- og Mark-Bynke samt røllike (Achillea sp.).

Levested

: Overdrev, skrænter og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

De senest indberettede arter i Naturbasen: