Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen

Atlas

: Gulrandet Kvikløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8,5-10 mm. Kendelig ved den grønmetalliske krop med bleggule siderande på dækvingerne.

Følehornene er sorte med lysere rodled. Benene er sorte med bleggule skinneben. Pronotum har jævnt rundede sider med svagt afsatte baghjørner. Siderandene meget smalt bleggule. Dækvingernes striber er fine og siderne er kun meget svagt rundede.

Gulrandet Kvikløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Variation

: Kroppens farve kan også være mere bronzegrøn eller sjældent med kobberagtigt skær.

Forveksling

: Flere af slægtens arter har lignende metalskær, f.eks. Agonum muelleri, men der er ingen disse, som har de bleggule siderande på dækvingerne.

Den eneste anden grønmetalliske løbebille, der har gule siderande på dækvingerne er Gulrandet Fløjlsløber (Chlaenius vestitus), og den adskilles let ved at have helt lyse ben og følehorn, tydeligt punkteret krop, bagtil indbuede pronotumsider med skarpt retvinklede baghjørner mm.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er ret almindelig.
Gulrandet Kvikløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-september

Tidsmæssig fordeling

af Gulrandet Kvikløber baseret på Naturbasens observationer:
Gulrandet Kvikløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulrandet Kvikløber - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på fugtig og åben lerbund, både ved fersk- og saltvand. Yngler i foråret. Det er et rovdyr der lever af springhaler, tovinge-larver, mider mm.

Levested

: Strandenge, bredder af søer og vandhuller mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: