Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: kim fogt
    Foto: kim fogt
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå

Atlas

: Museumsklanner overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2-3 mm. Kroppens grundfarve er sort. Oversiden er beklædt med sorte, hvide og gule skæl. De hvide og gule skæl danner på pronotum en lille rodplet på midten, samt en stor plet ved hvert baghjørne, og på dækvingerne 3 tværbånd samt en spidsplet. Derudover er dækvingernes rod normalt gult skælklædt. Benene og følehornene er overvejende brunrøde, sidstnævnte ofte med mørk kølle.

1. bugled mangler fodlinjer. Følehornene er 8-leddede med 2-leddet kølle. Hos hannen er køllens 1. led meget mindre end hos hunnen. Se figur 84, 2 og 3 (side 172) på følgende link: www.biodiversitylibrary.org...1up

Museumsklanner
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jes Elnif

Forveksling

: Kan forveksles med slægtens andre arter, men adskilles let ved de anderledes følehorn (se ovennævnte figur 84). De andre arter har nemlig enten 5- eller 11-leddede følehorn, og ingen af dem har 2-leddet kølle. Derudover har de lidt anderledes farvetegning, dog undtagen fuscus som ligner en del.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er meget almindelig.
Museumsklanner - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Museumsklanner baseret på Naturbasens observationer:
Museumsklanner - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Museumsklanner - månedlig fordeling

Biologi

: I det fri lever larven i fuglereder og i mørt ved, hvor føden består af døde insekter. Det voksne dyr kan findes på blomster, f.eks. af hvidtjørn, mjødurt og arter i Skærmplantefamilien. Indendørs optræder den ofte som skadedyr, f.eks. i insektsamlinger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Bangsholt, F. 1981. Femte tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 48: 49-103 PDF: danbif.dk...bangsholt__f._1981.pdf

Den danske rødliste:
roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: