Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Poul Ulrik
    Foto: Poul Ulrik
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen

Atlas

: Apion pallipes overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2-2,3 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Benene er gullige med mørkere fødder. Følehornene er overvejende brunsorte med lysere rod. Kroppen er sort med tydelig hvid behåring.

Følehornene er indledede nær snudens rod. Snuden er hos hannen så ca. så lang som pronotum og ret stærkt krummet, hos hunnen noget længere end pronotum og meget stærkt krummet. Hovedet er kort og bredt med ret små og stærkt hvælvede øjne. Pronotum er lidt bredere end langt. Dækvingerne er smalle med svagt rundede sider og kraftige punktstriber med flade mellemrum.

Apion pallipes
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Bertelsen

Forveksling

: Der er en del Apion-arter, som overfladisk ligner, men de fleste af disse har sorte skinneben. Der er kun enkelte andre sorte arter, som har helt gule skinneben og lår, nemlig Apion fulvipes, nigritarse og rufirostre.

Apion fulvipes vil være den største forvekslingsmulighed, dels fordi den ligner mest og dels fordi den under migration tilfældigt kan findes på Almindelig bingelurt. Den adskilles dog let ved at behåringen er meget finere og utydelig, ved at have bredere dækvinger med mere rundede sider og ved at øjnene er større og ikke lige så stærkt hvælvede. Den er tilknyttet arter af kløver, hvor den under normale omstændigheder vil findes.

Hunnen af Apion nigritarse ligner, men kan adskilles ved ovennævnte karakterer og yderligere ved at følehornene er gule med mørkere kølle. Hannen af denne art er let kendelig ved at have gul snudespids. Den lever på Gul kløver, men migrerer også og kan potentielt findes tilfældigt på Almindelig bingelurt.

Hunnen af Apion rufirostre kan muligvis også forveksles, men den har meget bredere og mere rundede dækvinger samt større og mindre hvælvede øjne. Desuden er den blankere med svagt metalskær og findes kun på arter af katost og stokrose. Hannen er let kendelig ved at have gul snudespids. Den findes kun meget sjældent udenfor foderplanten og bør derfor ikke være en sandsynlig forvekslingsmulighed.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele undtagen Bornholm. Ret almindelig.
Apion pallipes - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses i størst antal når bingelurten vokser frem i foråret og forsommeren, men den kan findes det meste af året.

Tidsmæssig fordeling

af Apion pallipes baseret på Naturbasens observationer:
Apion pallipes - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Apion pallipes - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på Almindelig bingelurt. Larven lever i den nederste del af stænglen.

Det voksne dyr eftersøges let ved at banke bingelurt over en hvid balje eller ved ketsning i bingelurt.

Levested

: Løvskov
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: