Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen

Atlas

: Kobbersmælder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 10-15 mm. Oversiden er næsten nøgen og fremstår ret blank. Kroppen har metalskær, der er stærkt varierende og kan være grønt, blåt, violet, kobberfarvet eller messingfarvet. Benene kan både være sorte og røde. Pronotum er ca. så langt som bredt og fint og tæt punkteret. Pronotums baghjørner er langt bagudtrukne med en køl på oversiden og stump spids. Dækvingerne har punktstriber der er varierende i styrke.
Kobbersmælder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Variation

: En stærkt varierende art der både varierer i farve, punkturens styrke, dækvingestribernes hvælving mm.

Forveksling

: På trods af den store variation, er arten ret karakteristisk med den næsten blanke overside i kombination med metalskæret.

Arten Ctenicera pectinicornis (Kamhornet smælder) har også en ret blank overside med metalskær. Hannen af denne art er dog umiskendelig med tydeligt kamdannede følehorn. Forveksling vil derfor kun kunne ske med hunnen, som let adskilles ved at have savtakkede følehorn og en dyb længdemidtfure på pronotum.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Kobbersmælder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-juli, klart mest almindelig i maj.

Tidsmæssig fordeling

af Kobbersmælder baseret på Naturbasens observationer:
Kobbersmælder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kobbersmælder - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i jorden på tørre og solåbne lokaliteter. Her lever den af underjordiske plantedele, men kan også leve af afføring fra drøvtyggere. Der går minimum 2 år før larven er i stand til at forpuppe sig. Larven forpupper sig i august og det voksne dyr klækker snart herefter og overvintrer i jorden indtil foråret. Her dukker de første eksemplarer op i april, og yngler indtil juni. Æggene lægges i jorden.

Levested

: Klitter, overdrev, havskrænter og andre tørre og solåbne lokaliteter. Kan også findes på dyrkede arealer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

elateridae.co.uk: elateridae.co.uk...

Den danske rødliste: bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: