Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Poul Schønbeck
    Foto: Poul Schønbeck
  • Fotograf: Poul Schønbeck
    Foto: Poul Schønbeck

Atlas

: Skinkebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-7 mm. Benene og følehornene er sorte, førstnævnte ofte med svagt metalblåt skær, fødderne og følehornssvøben (leddene mellem følehornsskaftet og køllen) er brunlige. Følehornskøllen er 3-leddet.

Kroppen er metalblå med spredt og opstående blå behåring. Pronotum er lidt bredere end langt, lidt bredere end hovedet, og er spredt og ret fint punkteret. Dækvingerne er fint punkterede, punkterne er overvejende rækkevist ordnede.

Skinkebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Poul Schønbeck

Forveksling

: Kan primært forveksles med Blå Koprabille (Necrobia violacea), men den adskilles let ved at dækvingerne har meget kraftigere og tydeligere punktrækker, tættere og kraftigere punktur på pronotum og bredere følehornskølle.

Den kan overfladisk ligne bladbiller som Kornguldbille (Lema cyanella) og Oulema sp., men de adskilles let ved at mange opstående og sort behåring, ved at følehornene ikke har en kølle, ved at dækvingernes punktrækker er tydeligere, ved at pronotum er anderledes formet mm.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Skinkebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I det fri findes den primært april-september. Indendørs kan den findes hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Skinkebille baseret på Naturbasens observationer:
Skinkebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skinkebille - månedlig fordeling

Biologi

: Både larven og det voksne dyr lever på tørre ådsler og knogler. Kan også findes inden døre hvor den blandt andet lever af kødprodukter.

Levested

: Kan findes i mange forskellige naturtyper, men den af afhængig af tilstedeværelsen af tørre ådsler.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

coleo-net.de:

www.coleo-net.de...korynetes

De senest indberettede arter i Naturbasen: