Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone
  • Fotograf: Elisabeth Siegel
    Foto: Elisabeth Siegel

Atlas

: Fireplettet Barkløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5,4-6 mm. Benene og følehornene er gule. Hovedet er sort eller sortbrunt, panden har et tydeligt rynket midtparti. Pronotum er brunrødt og ofte mørkere på midten. Dækvingerne er sorte, hver med 2 gule pletter, en aflangt oval plet lidt foran midten, som ikke når ud til sideranden, og en spidsplet.
Fireplettet Barkløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Kan forveksles med Lysplettet barkløber (Calodromius spilotus), som dog let adskilles ved at dækvingernes forreste plet er tydeligt kantet, næsten firkantet, ved at den bagerste plet er lille og placeret ved sømmen, ved at pronotums baghjørner er udstående og ved at panden ikke er rynket på midten.

Den sjældne Risgærdebarkløber (Philorhizus quadrisignatus) kan også forveksles, men den adskiller sig ved at hovedet er pludselig tilsmalnet lige bag øjnene, ved at dækvingernes forreste plet når ud til sideranden og er anderledes formet og ved at panden ikke er rynket.

Desuden er både Lysplettet barkløber og Risgærdebarkløber mindre idet de maksimalt bliver 4,5 mm.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Fireplettet Barkløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Da den overvintrer som voksen kan den findes året rundt. Billen er aktiv fra foråret til efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Fireplettet Barkløber baseret på Naturbasens observationer:
Fireplettet Barkløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fireplettet Barkløber - månedlig fordeling

Biologi

: Lever primært på løvtræer, sjældnere på nåletræer. Den lever på døde grene og under bark og kommer om natten frem for at jage små leddyr som andre biller, springhaler, mider mm. Overvintringen sker under barken.

Levested

: Skove, primært løvskove eller uden for skov på mindre grupper af træer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: