Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Klaus Thommesen
    Foto: Klaus Thommesen

Atlas

: Blank Lindebuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8-14 mm. Hele dyret er sort, dækvingerne er blanke og har metalskær, der typisk er sortblåt.

Kroppen har opstående grålig behåring. Følehornene er lange, hos hunnen så lange som kroppen, hos hannen lidt længere end kroppen. Pronotum er bredest fortil og svagt tilsmalnet bagud. Dækvingerne er tæt og ret kraftigt punkterede, siderne er svagt indbuede på midten og svagt udvidede foran spidsen.

Blank Lindebuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Den meget sjældne slægtning, Mat Lindebuk (Stenostola ferrea) ligner meget. Den adskilles ved at dækvingerne er mattere, ved at metalskæret mangler eller kun er meget svagt, og ved at punkturen er lidt svagere. Arten er rødlistet VU og er i nyere tid kun kendt fra Lolland-Falster.

Se følgende link for sammenligningsfotos af de to arter: www.entomo.pl...stenost

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordvestjylland. En almindelig art.
Blank Lindebuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Blank Lindebuk baseret på Naturbasens observationer:
Blank Lindebuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blank Lindebuk - månedlig fordeling

Biologi

: Den er primært tilknyttet lind, hvor larven foretrækker udgåede grene. Sjældnere yngler den i hassel og eg. Det voksne dyr findes ofte på løv.

Levested

: Løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 73 Biller XXII. Træbukke. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: