Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Steen Kryger
    Foto: Steen Kryger

Atlas

: Archarius crux overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Sort, følehornene rødbrune. Siderne af pronotum, vingedækkernes rod, den forreste halvdel af sømmen og en tværgående række på vingedækkerne beklædt med hvide skæl. Disse hvide skæl danner den for arten karakteristiske kors-tegning.

Udover disse hvide tegninger er vingedækkerne brunt behårede.

Længde 2-2,5 mm.

Archarius crux
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Forveksling

: Ingen i Danmark forekommende arter.

Udbredelse

: Arten er sjælden i Danmark og er meget stedegen, men kan findes både på Fyn, Sjælland og i Jylland.
Archarius crux - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Generelt for slægten er, at det er almindeligst at de voksne biller kommer op fra jorden i september, men der er bevis for observationer af biller, der er kommet frem fra juli.

Tidsmæssig fordeling

af Archarius crux baseret på Naturbasens observationer:
Archarius crux - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Archarius crux - månedlig fordeling

Biologi

: Den voksne hun borer et lille hul i agern, hvori hun lægger et æg. Ud af ægget klækkes senere en larve, som så lever inde i agernet til efteråret, hvor den borer et hul fra indersiden og bevæger sig ud af agernet. Derefter graver den sig ned i jorden, hvor den så overvintrer som larve. Senere danner den en puppe og når puppen klækkes, kommer der en voksen bille ud fra jorden.

Længden af livscyklussen indenfor slægten Curculio varierer fra 1 år til 2 år. Indenfor de forskellige arter, der er blevet undersøgt, har længden af livscyklussen også varieret indenfor den samme art.

Levested

: Kan findes på eg, pil og hvidtjørn.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
"Danmarks fauna: Snudebiller", Victor Hansen

"Notes on Biologies of Nut Infesting Weevils", Otto Kumpe and Dwight Isely

De senest indberettede arter i Naturbasen: