Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Kjeld Brem
    Foto: Kjeld Brem
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen

Atlas

: Brunrodsnudebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-5 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Benene er sorte med spredte lyse skæl, fødderne er lidt lysere. Følehornene er sorte eller brunlige. Kroppen er overvejende sortgrå. Pronotum er ensfarvet hvidt eller hvidgult, med et smalt sort midtparti, der fortil er forsvindende. Hvert andet af dækvingestribernes mellemrum har sorte fløjlspletter der er adskilte af mindre hvide pletter. De øvrige stribemellemrum er ensfarvede sortgrå. Ved sømmen er der for- og bagtil en stor og sort fløjlsplet, den forreste fløjlsplet har en hvid plet bagved, den bagerste fløjlsplet har både en hvid plet foran og bagved.

Lårenes tand er kraftig og spids. Følehornssvøben er 5-leddet. Panden er mellem øjnene meget smallere end snuden. Pronotum er tilsmalnet fremefter. Dækvingerne er meget brede, betydeligt bredere end pronotum og i det højeste lidt længere end brede.

Brunrodsnudebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jesper Melchiorsen

Forveksling

: Med kroppens sortgrå grundfarve og den ovennævnte farvetegning kan den kun forveksles med Cionus tuberculosus. Den adskilles ved at pronotums sorte midtparti er meget bredere, også fortil. Desuden er den mindre (maksimalt 4 mm) og stribemellemrummenes lyse pletter mellem de sorte fløjlspletter er lidt mørkere end hos Brunrodsnudebille.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet og er almindelig.
Brunrodsnudebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-august.

Tidsmæssig fordeling

af Brunrodsnudebille baseret på Naturbasens observationer:
Brunrodsnudebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brunrodsnudebille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på brunrod (Scrophularia sp.). Larven lever frit på plantens blade. Det voksne dyr kan ligeledes træffes siddende på bladene

Levested

: Især i løvskove, men kan også findes i haver og parker, samt andre steder med brunrod.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: