Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
  Foto: Klaus Bek Nielsen
 • Fotograf: Karin Freilev
  Foto: Karin Freilev
 • Fotograf: Karin Freilev
  Foto: Karin Freilev

Atlas

: Sortstribet Busksmælder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 9-11 mm.

Hovedet og pronotum er ofte sortbrune, sidstnævnte normalt med lyse baghjørner. Dækvingerne er normalt mere eller mindre brunlige med mørkere søm og siderande. Følehornene er sortbrune, normalt med lysere rod. Benene er overvejende brungule

Følehornene er ikke tydeligt savtakkede, 3. led er ikke eller kun meget lidt længere end 2. led.

Sortstribet Busksmælder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jessica Carter

Variation

: Meget varierende i farven. Oversiden kan være mere eller mindre ensfarvet mørkebrun eller næsten ensfarvet brungullig.

Forveksling

: Rødhalet Busksmælder (www.naturbasen.dk/art?id=3684) kan ligne en del. Den sikreste adskillelseskarakter er at denne har tydeligt længere 3. led end 2. led. Derudover kan den normalt kendes på at være mere ensfarvet mørk, blandt andet uden lys følehornsrod og lyse baghjørner på pronotum. Også benene er mørkere. Den er gennemsnitligt større, idet længden varierer mellem 10 og 14 mm.

Liden Busksmælder (www.naturbasen.dk...liden-busksmaelder ) kan også forveksles. Den kan adskilles ved at pronotum er meget mere spredt punkteret, ved at 3. følehornsled er tydeligt længere end 2. led og ved at dækvingerne altid er ensfarvet gulbrune. Den har desuden en mere spinkel kropsbygning og er gennemsnitligt lidt mindre (8-10 mm).

Der er nogle andre arter som kan have lignende farver, men disse har en helt anderledes kropsbygning og bør derfor ikke kunne forveksles.. Se f.eks. Smal Kornsmælder (www.naturbasen.dk/art?id=8908)

Udbredelse

: Ret almindelig i det meste af landet, men sjælden i den vestlige halvdel af Jylland
Sortstribet Busksmælder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juni

Tidsmæssig fordeling

af Sortstribet Busksmælder baseret på Naturbasens observationer:
Sortstribet Busksmælder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortstribet Busksmælder - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i jorden, hvor den både ernærer sig af planterødder og smådyr. De voksne dyr klækker i august, men bliver normalt i puppelejet indtil næste forsommer.

Levested

: Skove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: