Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Mathias Holm
    Foto: Mathias Holm

Atlas

: Rødbrystet Glansløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,3-3,5 mm. Hovedet og pronotum er rødbrunlige, særligt hovedet er dog ofte delvist mørkere. Dækvingerne er brungullige med diffuse mørkere tegninger. Oversiden har svagt grønligt metalskær, særligt på forkroppen. Benene og følehornene er gullige, sidstnævnte lidt mørkere mod spidsen.

Hovedets pandefurer er svagt afgrænsede og kraftigt punkterede. Pronotum er meget smallere end dækvingerne med bagtil tydeligt indbuede sider. Dækvingernes punktstriber er tydelige til spidsen.

Rødbrystet Glansløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Andreas Boe

Forveksling

: Tidevandsglansløber (Cillenus lateralis) kan have rødligt gennemskinnende forkrop, men adskilles let ved at have meget smallere dækvinger.

Blegvinget Glansløber (Bembidion pallidipenne) og Bembidion ephippium adskilles let ved at have metalgrøn forkrop.

Udbredelse

: Arten er i nyere tid kendt fra Øst- og Sønderjylland, Fyn samt Vestsjælland.
Rødbrystet Glansløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Rødbrystet Glansløber baseret på Naturbasens observationer:
Rødbrystet Glansløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødbrystet Glansløber - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på sandbund ved bredderne af søer og åer. Den overvintrer formentligt som voksen.

Levested

: De fleste fund i Danmark er gjort ved grusgravssøer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: