Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Kornguldbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-5 mm. Kendelig ved den metalblå krop og det kraftigt punkterede pronotum der er indsnøret omkring midten.

Benene og følehornene er sorte, sidstnævnte ret kraftige. Hovedet har fine spredte punkter iblandet grovere punkter, øjnene er noget udstående. Pronotum er ca. så langt som bredt, meget smallere end dækvingerne. Dækvingerne har kraftige og regelmæssige punktrækker.

Kornguldbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Lutz

Forveksling

: Ligner meget Sortblå kornbladbille (Oulema gallaeciana) og den meget sjældne Oulema septentrionis, men disse adskilles let ved det meget glattere og svagere punkterede pronotum, som er indsnøret lige foran bagranden og ikke nær midten som hos Kornguldbille.

Helt overfladisk kan den ligne Skinkebille (Korynetes caeruleus) og Blå Koprabille (Necrobia violacea), men de adskilles let ved at have 3-leddet følehornskølle, opstående mørk behåring, anderledes formet pronotum mm., Skinkebille adskilles yderligere ved svagere punktrækker på dækvingerne.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Bornholm. I Nordvestsjælland er den ikke fundet efter 1960. En udbredt og ret almindelig art.
Kornguldbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-august.

Tidsmæssig fordeling

af Kornguldbille baseret på Naturbasens observationer:
Kornguldbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kornguldbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på forskellige arter af tidsler, hvor den spiser bladene. Den overvintrer som voksen

Levested

: Lever blandt andet på enge og i skovlysninger, men kan også findes på dyrkede marker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

coleoptera.org.uk:

www.coleoptera.org.uk...lema-cyanella

De senest indberettede arter i Naturbasen: