Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kristoffer Hansen
    Foto: Kristoffer Hansen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Hygronoma dimidiata overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-3 mm. Benene og følehornene er gullige, sidstnævnte bliver mørkere mod spidsen. Kroppen er sort undtagen dækvingerne, som i den bagerste 2/3 er gule.

Kroppen er flad, oversiden er tæt punkteret, kraftigst fortil på kroppen. Følehornene er 11-leddede, mod spidsen kun svagt fortykkede. Hovedet er mindst så bredt som pronotum. Pronotum er ca. så bredt som langt og svagt tilsmalnet bagud. Dækvingerne er omtrent parallelsidede. Bagkroppen er svagt tilsmalnet fremefter.

Hygronoma dimidiata
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Forveksling

: En meget karakteristisk art med dækvingernes farvetegning. Den bør derfor ikke kunne forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Hygronoma dimidiata - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes året rundt, især i efteråret og foråret.

Tidsmæssig fordeling

af Hygronoma dimidiata baseret på Naturbasens observationer:
Hygronoma dimidiata - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hygronoma dimidiata - månedlig fordeling

Biologi

: Tilknyttet fugtig bund hvor den kan findes på diverse fugtigbundsplanter eller i opskyl.

Levested

: Sø- og vandløbsbredder, moser og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1954: Danmarks Fauna 59, Rovbiller 3. del.

De senest indberettede arter i Naturbasen: